Generelle betingelser

Generelle betingelser for brug af www.top-model.biz


Med Top-model.biz ønsker vi at tilbyde dig en mindre verden af oplevelser på nettet. Til sådan et tilbud hører der naturligvis et par regler til. Derfor er brugen af hjemmesiden og brugen af de tilbudte ydelser underlagt nedenståede generelle betingelser og regler or brug.

Det er gratis at oprette en TOPModel profil og benytte de serviceydelser, som en profiloprettelse giver adgang til på www.top-model.biz. Med en TOPModel profil har du mulighed for at finde nye venner, chatte og diskutere, bytte og sælge tøj, deltage i konkurrencer, designe TOPModel outfits, uploade egne tegninger og m.m. Du bestemmer selv, hvilke informationer i din profil, der skal være tilgængelige for andre og hvilke informationer, som kun DU kan se. Dog giver du ved din accept af brugervilkårene MOTTO A/S tilladelse til at anvende dine data som angivet i førnævnte brugervilkår og regler.
Hvis du er under 14 år, bør du have dine forældres eller værges samtykke, før du accepterer disse brugervilkår ligesom du altid bør spørge dine forældre eller værge om hjælp, hvis der er noget, du ikke forstår eller er usikker på.

1.
www.top-model.biz er drevet af MOTTO A/S, Teglevej 8, 2640 Hedehusene, Danmark.

2.
Ved at bruge dette websted, erklærer du dig som bruger og giver MOTTO A/S dit fulde samtykke af disse betingelser. Ellers er brugen af webstedet og dets udbudte tjenester ikke tilladt.

3.
Indholdet på www.top-model.biz omfatter materiale, der er beskyttet af ophavsrettigheder, varemærker eller andre ophavsinformationer, som kan inkludere, dog uden at begrænse sig til, tekst, software, billeder, video, lydfiler, grafik og musik. Al indhold på www.top-model.biz er dækket af ophavsrettigheder som et samlet værk under dansk lovgivning. MOTTO A/S ejer copyrights på sådanne indhold. Alle rettigheder er forbeholdte. Alle andre varemærker, der forefindes på www.top-model.biz, tilhører de respektive ejere, i visse tilfælde inklusiv MOTTO A/S. Alle rettigheder er forbeholdte. Enhver brug af vores varemærker og navne til metatags på andre hjemmesider er ikke tilladt.
Det er tilladt at gemme og udskrive sider fra webstedet udelukkende til privat brug. I modsætning hertil er reproduktion til kommercielle formål og videregivelse til tredjemand kun tilladt med udtrykkelig skriftlig tilladelse fra MOTTO A/S.

4.
www.top-model.biz kan indeholde links til andre hjemmesider. Disse steder kan anvende logoer og varemærker fra MOTTO A/S men drives ikke af MOTTO A/S. Du er indforstået med, at MOTTO A/S ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af disse eksterne sites eller for indholdet derpå, inklusiv opfordringer, produkter eller ydelser, der måtte være tilgængelige. Du er indforstået med, at enhver brug af eksterne sites foregår på egen risiko, og endvidere at MOTTO A/S ikke kan holdes ansvarlig for eller hæfte for (direkte eller indirekte) eventuelle tab eller skader, eller påståede tab eller skader, der på nogen måde er relateret til sådanne eksterne sites, og du frasiger dig enhver form for erstatningskrav rettet mod MOTTO A/S i sådanne tilfælde. Alle anliggender vedrørende et eksternt site bør rettes til dets respektive administrator eller webmaster.

5.
Tilsendte billeder, tekster og andet materiale til MOTTO A/S giver automatisk ret til offentliggørelse medmindre der foreligger anden skriftlig tilladelse mellem brugeren og MOTTO A/S. Hvis en tekst, billede eller andet offentliggøres, har MOTTO A/S ret til at reducere, tilskære eller korrigere i dette efter eget skøn. MOTTO A/S er ikke forpligtet til at offentliggøre bidragene. Tilsendt materiale kan desværre ikke returneres.

6.
Deltagelse i spil, konkurrencer og lign. aktiviteter på www.top-model.biz udelukker enhver form for retslige krav. MOTTO A/S forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre præmier og konkurrenceregler.
Det er ikke tilladt for ansatte i MOTTO A/S og pårørende dertil at deltage i konkurrencer og spil på www.top-model.biz.

7.
MOTTO A/S er ikke ansvarlig for de bidrag, beskeder og udtryk, der anvendes af brugerne i forbindelse med setcards, community, fora etc..
MOTTO A/S forbeholder sig ret til, men er ikke er forpligtet til, enhver tid og efter eget skøn at redigere, afvise eller fjerne indhold, der indsendes eller posteres på www.top-model.biz, uanset hvad grunden måtte være dertil, inklusiv (men ikke begrænset til) hvis MOTTO A/S finder, at indholdet udgør eller forsøger at fremme ulovlige aktiviteter, eller hvis MOTTO A/S mener at indholdet er pornografisk, uanstændigt, voldeligt, generende, særligt kommercielt, diskriminerende, mobbende, i uoverensstemmelse med reglerne om sikkerhed eller på anden måde er anstødeligt eller i strid med loven.

Det er ikke tilladt for brugerne at anvende de i fora opnåede kontaktoplysninger og e-mail-adresser til brug i kommerciel eller reklamemæssigt øjemed, ej heller til udbredelse af spam, kædebreve og lignende.

8.
MOTTO A/S giver dig som privatperson mulighed for at udbyde produkter til salg eller bytte i en online annonce på www.top-model.biz. MOTTO A/S kan ikke garantere kvaliteten, ægtheden eller tilgængeligheden af produkter, der udbydes online på www.top-model.biz. MOTTO A/S udbyder ikke selv egne produkter til salg eller tilbyder særlige tilbud på hjemmesiden.
Aftaleforholdet vedr. køb/salg/bytte af de annoncerede produkter er udelukkende et anliggende mellem køber og sælger. Tvister i mellem køber/sælger, skal løses med udgangspunkt i Købeloven, og er udelukkende et anliggende mellem køber og sælger.
 
9.
Det ikke er tilladt for brugere af www.top-model.biz at benytte hjemmesiden på en måde som misbruger, krænker, truer, generer eller overtræder andres rettigheder i forhold til privatliv, ophavsret og ejendom. Endvidere er det ikke tilladt at publicere, distribuere, afsløre eller uploade nogen former for upassende, krænkende, ærekrænkende, nedsættende, vulgært, ulovligt indhold inklusiv (men ikke begrænset til) informationer, emner, navne eller andet materiale. Det er heller ikke tilladt at poste links til sådant indhold i fora eller internet-adresser på andre websteder, der har et sådant indhold.
Hver bruger er forpligtet til at overholde de eksisterende retslige forpligtelser, navnlig i henhold til straffeloven, beskyttelse af de unge, ophavsret og konkurrenceret i brugen af tilbuddene på hjemmesiden.
MOTTO A/S forbeholder sig ret til at ekskludere brugere af webstedet fra samtlige eller delvise tilbud på hjemmesiden, hvis der er mistanke om ulovlig adfærd ved brug af tilbuddene på hjemmesiden. Det samme gælder for en forsætlig overtrædelse af de gældende vilkår og betingelser. De berørte brugere kan til enhver tid kontakte MOTTO A/S og bede om en afklaring.
MOTTO A/S vil ligeledes i tilfælde af begrundet mistanke om strafferetlig, ulovlig opførsel hos en bruger, anmelde denne til relevant myndighed.
Brugerkonti, der ikke har været anvendt i mere end et år, bliver uden varsel nedlagt af MOTTO A/S.

10.
MOTTO A/S lægger særlig vægt på beskyttelse af personoplysninger, fordi tilbuddet af hjemmesiden hovedsageligt er beregnet til børn og unge. Vi skal derfor anmode om at læse og respektere vores detaljerede regler for beskyttelse af personlige oplysninger, hvor vi informerer om indsamling og behandling af personlige oplysninger. MOTTO A/S fortrolighedspolitik er en del af disse vilkår.

11.
MOTTO A/S hæfter kun for overtrædelse af de grundlæggende kontraktlige forpligtelser i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed. Ved let uagtet overtrædelse af forpligtelser, er MOTTO A/S’ ansvar ved typisk og forudsigeligt tab begrænset.

12.
MOTTO A/S forbeholder sig ret til efter eget skøn og uden forudgående varsel, til enhver tid at ændre, modificere, tilføje eller fjerne dele af disse vilkår. Ændringer vises på hjemmesiden, så tjek vilkårene jævnligt for at se, om der er foretaget ændringer. Ved fortsat at bruge www.top-model.biz regnes opdatering af vilkår og ændringer som indforstået.